Hvorfor Excellence?

De organisationer, som har haft den største nytteværdi ved at anvende Excellence metoden til værdiskabelse og produktivitetsudvikling, er blevet bedt om at svare på:
  • Hvorfor Excellence og hvorfor nu?
Svaret  peger normalt på konkrete ønsker om at forbedre en strategisk situation efterfulgt af en konkret og resultatskabende forbedring af den organisatoriske ydeevne
Eksempler
  • Øget lønsomhed – For en fondsejet organisation, hvor Excellence blev anvendt til at give det pres, konkurrenterne løbende fik som børsnoterede selskaber
  • Skabe en kultur, hvor alle medarbejdere blev produktive medspillere – Fra en kampkultur til en kundekultur, fra det indadvendte til det udadvendte
  • Ambitionen om at blive en international virksomhed – Fra dansk til global marked
  • Gøre klar til salg – “Dressing up the bride”
  • Integration af nytilkøbte selskaber – Med blik for hvad man har købt (processer og kultur), og hvordan det optimalt kan integreres uden spild
  • Kundeorientering gennem fleksible processer -At bygge sin forretningsproces, så den kan opfange og levere til nye kundebehov med en høj produktivitet
  • Kunne visualisere resultater og de nødvendige indsatser som offentlig myndighed i relation til budgetforhandlinger