Allan Ahrensberg

image
Excellence_Danmark_logo_2014_02
Erhvervserfaring

Har vurderet mere end 200 virksomheder i Danmark og Europa ud fra Excellence målestokken, der løber over en 3-5 årig konstant udvikling af kunderesultater, medarbejderresultater, imageresultater og økonomiske resultater. Har hermed erfaring fra og kendskab til organisationer, der løbende har succes med at skabe en vedvarende konkurrenceevne gennem løbende eksekvering, værdiskabelse og produktivitetsudvikling.

Har haft samarbejde med EFQM siden 1996, organisationen bag European Excellence Award og Excellence modellen, og siden 2000 deltaget i EFQM Award Jury, der udvælger de bedste virksomheder i Europa målt ud fra kriterierne i Excellence modellen.

For virksomheder, der når Award Jury niveau, bliver der stillet krav om konstant stigende resultater inden for kundetilfredshed, økonomisk udvikling, medarbejdertilfredshed samt effekt på samfundet (Image/CSR) over minimum 3 år. Hertil kommer krav om den organisatoriske bevidsthed med hensyn til, hvordan organisationen kommer fra indsatser til resultater samt et kvalificeret billede af, at organisationen fremover kan levere resultater i verdensklasse.

Har undervist mere end 2000 ledere i Excellence og mere end 200 i “Lean Ledelse i Servicevirksomheder”. Har faciliteret direktioner, der ønskede at anvende Excellence som en fælles metode til at opnå stigende forretningsresultater på en ordentlig og vedvarende måde.

Har faciliteret danske virksomheder, således de pågældende organisationer har kunnet udvikle resultater, der gør dem til rollemodeller i Danmark og i Europa.
Eksempelvis: PostNord, Grundfos, SKAT, Telecom Italia, EFQM, DTU m. fl.

Var i perioden fra 1984 til 2007 ansat i DIEU (nu Mannaz) og anvendte som en del af den øverste ledelse Excellence Modellen med det mål at positionere og sikre selskabets internationale vækst. DIEU fik en placering som bedste europæiske virksomhed i 1999 og var den første nordiske organisation med denne anerkendelse. De ledelsesmæssige og strategiske erfaringer blev efterfølgende anvendt til at hjælpe andre organisationer med Excellence i praksis. I 2001 fik DIEU anerkendelsen “Danmarks Bedste Arbejdsplads” på baggrund af virksomhedens Excellence kultur.

Ansat på Handelshøjskolen i København (nu CBS) og gennemførte projektet: “Erhvrvsøkonomers Kvalifikationsforhold” (1982). Et spændende studie, der i praksis fulgte, hvordan kandidater fra CBS (Cand. Polit.) anvender deres kvalifikationer fra uddannelsen til kompetencer i dansk erhvervsliv!

Uddannelse

Allan Ahrensberg. Uddannet civilingeniør i kemi 1981 fra DTU. Eksamensprojekt i matetematisk modellering af komplekse og dynamisk kemiske systemer. Har været på kurser hos IMD og haft samarbejde med INSEAD, MIT, Harvard, Columbia

Tillidshverv

EFQM (European Foundation for Quality Management), der er et initiativ skabt af større europæiske virksomheder som Philips, Siemens m.fl. i 1988 med det formål at udvikle konkurrenceevnen i Europa. Siden 2000 har jeg deltaget i vurdering af de bedste virksomheder i Europa og sikret indstilling af europæiske rollemodeller i EFQM Award Jury.

IDA -Ingeniørforeningen Danmark. Medlem af Erhvervs- og Vækstudvalget. Har været bestyrelsesformand for IDA Lederforum 2004 til 2009.

DSC_5056

 

Publicerede artikler i Børsen:

Strategisk planlægning med Excellent Eksekvering (SEE) [April 2010]

Denne artikel bygger på de seneste resultater fra masterafhandlingen ”Business Excellence Across Cultures” (1), der interesserede sig for, hvorfor Business Excellence-modellen har været en markant hjælp til udviklingen af virksomheder fra Skotland i nord til Tyrkiet i syd, Irland i vest til Ukraine i øst, hvor virksomhederne spænder fra mindre lokale til store globale, fra private til offentlige, der leverer såvel produktion som service.

Samt 15 års praktisk erfaring fra næsten 200 virksomheder i Europa, hvor Business Excellence-modellen har dannet ”bagtæppe” for forretningsudvikling og strategi, og som har ført til udvikling af øget konkurrenceevne for de virksomheder, der behersker disciplinen at udføre excellent eksekvering.

Når virksomheder stikker af fra de andre [Oktober 2009]

”Kan TQM betale sig?” spurgte professor Kai Kristensen (1) i en artikel, som blev bragt i TQM Håndbogen i februar 2004. Artiklen gav svaret, at det kan det, endog med ganske profitable resultater, som mange aktionærer og professionelle investorer kun kan ønske sig. Men artiklen konkluderer også, at det er situationsbestemt, hvorvidt den helhedsorienterede ledelse giver en dramatisk udvikling i virksomhedens resultater – herunder de økonomiske. Så vi står med et nyt spørgsmål. På hvilken måde får vi det ønskede økonomiske resultat gennem anvendelse af TQM, helhedsorienteret ledelse eller sågar Excellence? Vi prøver gennem denne artikel at give et bud på, hvordan Excellence og ledelse kan skabe virksomheder, der stikker af fra de andre.

Lean i Forretningsperspektiv – om synergi mellem Lean og Excellence [Februar 2008]

Lean-bølgen er over os. Og det er faktisk et problem for nogle organisationer, sådan billedligt talt, for så er det svært at få luft. De organisationer der har forstået at anvende Lean-tænkning, begreber og værktøjer på en begavet måde vil surfe flot på bølgen blå og aktuelt føle, at de mestrer “Blue Ocean Strategy”. Lean er en disciplineret forretningstænkning, der bygger på en konstant udvikling af generiske og sunde forretningsprincipper, der er blevet forfinet gennem de sidste 50 år. Man kan spejle sig i denne tænkning ved at se på rollemodeller, der er skabt gennem de tre konkurrencebaserede forretningsmodeller: Deming Prize, Malcolm Baldrige og EFQM (European Foundation for Quality Management). Der er her tale om en spejling (Business Benchmark) og en måling af organisationers performancekvalitet for dem, der vil: SOP (Sustainable Organisational Performance). Et område, der har aktieanalytikernes bevågenhed.