EFQM modellen – Om at stille de gode spørgsmål, der giver lyst til forbedring
    ⁄  0 Comments

image
Excellence modellen udfordrer gennem spørgsmål den organisatoriske  adfærd og begavelse, der kan sikre din organisations konkurrenceevne – privat som offentlig – og dermed en god fremtid, hvor I selv tager ansvar for ikke at køre i hegnet. Det sker gennem spørgsmål og en organisatorisk 360 graders vurdering.
Spørgsmål, der er formuleret klart på baggrund af bedste praksis blandt europæiske World Class organisationer i 2012.  Som en samarbejdspartner fra INSEAD sagde:
“På INSEAD er det vores opgave at tage unge intelligente og ambitiøse ledere ind, som er karakteriseret ved at at have svar på alt og gennem dannelse at sikre, at de kommer ud og kan stille de kloge spørgsmål, der får en strategisk betydning for de organisationer, de arbejder i.”
At stille meningsfyldte og kloge spørgsmål på en systematisk måde om organisationens evner, kultur og resultatudvikling er Excellence metodens kerne. Det giver normalt energi til forbedringer indenfor Ledelse, Kundeorientering, Procesorientering og Innovation.

Join the Conversation